UE Flag

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finantat prin Programul RICOP

Acest site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala Comisiei Europene.
Intreaga raspundere asupra corectitudinii informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.

Lansarea unei linii de fabricatie cabluri de compensare în cadrul firmei ELECTROTERMOMETRIA Pascani pentru obtinerea statutului de unic producator din România si crearea de noi locuri de munca

În perioada 01.04.2004 - 30.09.2004, SC ELECTROTERMOMETRIA SRL a desfasurat proiectul Lansarea unei linii de fabricatie cabluri de compensare în cadrul firmei ELECTROTERMOMETRIA Pascani pentru obtinerea statutului de unic producator din România si crearea de noi locuri de munca pentru care a beneficiat de finantare din partea Uniunii Europene prin Programul Phare RICOP - RO9904.04

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
   Cresterea competitivitatii pe piata interna prin asigurarea unui avantaj concurential decisiv, durabil si parabil;
   Crearea de noi locuri de munca la nivel local si regional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   Dezvoltarea gamei de produse;
   Eliminarea dependentei de furnizorul de materii prime - cabluri;
   Realizarea unui produs nou pe piata interna ca alternativa la produsele din import;
   Crearea premiselor pentru mentinerea locurilor de munca nou create;
   Cresterea cotei de piata interna.

Electrotermometria Pascani s-a înfiintat în anul 1992 prin initiativa unor ingineri din laboratoarele de cercetare ale fostului ITRD Pascani. În prezent, în Pascani exista 8 firme care produc si comercializeaza , în speta aceeasi gama de produse: echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale. În timp, aceste firme concurente au încercat sa se diferentieze prin conceperea si proiectarea unor produse proprii, prin preturi competitive si specializare în domeniu. Preocuparea constanta a acestor firme este raportul calitate - performanta (inovatie) - pret, raport care le consolideaza imaginea pe piata si le ajuta la mentinerea si extinderea retelei de clienti în toate ramurile economiei.

Proiectarea si lansarea în fabricatie, în premiera pe piata nationala, a cablurilor de compensare îi va asigura firmei Electrotermometria Pascani un avantaj competitiv durabil.

Demersul investitional va contribui la atingerea urmatoarelor obiective:
   Calitative:
    - 1 sectie de productie nou înfiintata;
    - ocuparea unei pozitii competitive prin statutul de unic producator de cabluri de compensare din România.
   Cantitative: - 1 linie tehnologica de extrudat;
   Economico - Financiare:
     - cresterea cifrei de afaceri cu 26 %;
     - cresterea profitului cu 37 %;
   Sociale: - 21 de noi locuri de munca nou create.

Implementarea proiectului va avea ca efect direct crearea a 21 de noi locuri de munca. Aceste locuri de munca nou create sunt necesare pentru atingerea unei capacitati de productie de 75%, în anul 2004. Pentru anii urmatori se estimeaza cresterea graduala a capacitatii de productie si implicit angajarea suplimentara de personal.

Programul RICOP

Programul de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP) este inclus în contextul Parteneriatului de integrare si a Programului National pentru Integrare în UE. RICOP este finantat de catre Comisia Europeana (CE) cu un buget total de 100 milioane EURO.

Obiectivul specific al Componentei de finantare a IMM-urilor din cadrul programului RICOP este de a asigura sprijin direct pentru crearea si dezvoltarea micro-întreprinderilor si IMM-urilor din zonele RICOP. Scopul programului este de a ajuta la crearea de locuri de munca în vederea atenuarii impactului social al restructurarii si de a încuraja tranzitia catre o economie de piata pe deplin functionala.